Đầu đọc chạy hệ điều hành Android của Pioneer SDA-835TAB & SHP-T20BT

Đầu phát giải trí đa phương tiện chạy hệ điều hành Android đầu tiên của Pioneer.

Đọc tiếp