Một trong những chiếc xe đỉnh tại AmThanhXeHoi

Chào các anh,

Mời các anh xem 1 trong những cái cốp đỉnh mà Vũ Car Workshop đã thực hiện.

 

Cảm ơn các anh

Chia sẻ bài này