Tụ tập 12 xe độ âm thanh khủng về workshop

Chào các anh,

AmThanhXeHoi tụ lại 12 xe để mang lên tham gia giải thi đấu âm thanh Emma 2019 tổ chức tại Quận 7.

Mời các anh xem chơi ah

 

Xuất phát lên đi thi

 

 

 

Chia sẻ bài này